Artikelen van de Correspondent

Articles by Tim 'S Jongers
idpublished @titleauthortweets
14127 2023-05-22 Strak in het pak, hoog op de ladder – maar voor je gevoel nog altijd arm
Armoede gaat niet alleen over wat je hebt, maar ook over hoe je je voelt – zeker in relatie tot anderen. Lange tijd had ik weinig geld, maar ik voelde me niet arm. Pas toen ik klom op de sociale ladder en een kantoorbaan kreeg, begon ik me arm te voelen. En dat gevoel is niet onschuldig: het hakt erin.
Tim 'S Jongers 14
14431 2023-04-25 Arm of rijk: iedereen doet domme dingen
Arme mensen eten alleen maar frikandellen, kopen dure flatscreens en zijn lui. Als ík arm was, beweren sommige mensen, zou ik veel slimmere keuzes maken. Maar dat is onzin: onder druk maken we allemaal dezelfde fouten. Dus weg met dat oordeel.
Tim 'S Jongers 61
14382 2023-04-07 Idee voor een nieuwe overheidscampagne: Week van de Hebzucht
De jaarlijkse ‘Week van het geld’ probeert jongeren verstandig met geld om te leren gaan. Maar dit soort acties leggen de verantwoordelijkheid van armoedeproblemen op de verkeerde plaats en negeren het grotere plaatje.
Tim 'S Jongers 31
14321 2023-03-17 Eindelijk valt in Nederland weer het k-woord
Het SCP spreekt in haar laatste rapport over sociale ongelijkheid weer van ‘een klassenstructuur’ in Nederland. Goed, dan kunnen we misschien eindelijk stoppen met verschillen overbruggen, en het nu weer hebben over herverdeling.
Tim 'S Jongers 8
14128 2023-02-06 De gezondheidskloof tussen arm en rijk dicht je niet met broccoli en een stappenteller
Arme mensen gaan gemiddeld negen jaar eerder dood dan rijke. De welvaartskloof is ook een gezondheidskloof – maar zolang gezondheid alleen wordt gezien als je eigen probleem, blijft de samenleving ziek.
Tim 'S Jongers 34
14158 2023-01-30 Uit huis gezet worden veroorzaakt leed – ook als er geen mensenrechten geschonden worden
Ik ben als kind meermaals uit huis gezet en weet: niets is zo ontwrichtend als je slaapkamer en je favoriete spullen verliezen. Maar beleidsmakers lijken dat pas te begrijpen als een huisuitzetting in strijd is met mensenrechten. Alsof al het leed dan pas gewicht krijgt.
Tim 'S Jongers 12
14053 2022-12-21 Een kerstwens voor ná kerst: laten we elkaar helpen hoop te houden
Er is in Nederland een kloof tussen hen die hoop hebben en hen die de toekomst hooploos tegemoet treden. Dat hooploze gevoel is zó allesomvattend dat je die kloof nooit in je eentje kunt overbruggen. Daar heb je elkaar voor nodig.
Tim 'S Jongers 14
13997 2022-12-12 Tientallen crises en maar één oorzaak: een gebrek aan solidariteit
De compensaties voor talrijke crises klotsen op dit moment tegen de plinten. Fijn, die solidariteit. Maar wie al langer rond de armoedegrens leeft kan je vertellen: juist een gebrek aan solidariteit is waar al deze problemen mee begonnen.
Tim 'S Jongers 45
13931 2022-11-21 Het armoededebat moet vooral over niet-armen gaan
Nu zelfs de middenklasse kampt met geldzorgen, gaat het overal over armoede: in de krant, op tv, en op tientallen congressen. Dat is mooi, maar er verandert pas echt iets als we ook niet-arme mensen vragen naar hoe zij bijdragen aan het probleem.
Tim 'S Jongers 35
13898 2022-11-11 Armoede houdt je klein. Letterlijk
Nog voor je op deze wereld bent, kruipt armoede in je lichaam, je ziel en je organen, om je vervolgens nooit meer helemaal los te laten. Dat beperkt je groei en beïnvloedt zelfs je DNA. Kinderarmoede gaat daarom om veel meer dan kinderen.
Tim 'S Jongers 30
13754 2022-09-14 Het fonds voor energieschulden is een typisch gevalletje ‘eerst moet alles kapot, dan wordt het gefikst’
Voor circa één miljoen
Tim 'S Jongers 182
13745 2022-09-13 Zo worden armen in Nederland arm gehouden
Wie arm is in Nederland, komt in een vissenkom terecht. Het systeem dat bedoeld is om mensen te helpen, zodat ze weer volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, zit groei juist in de weg. Wat ze ook proberen – en hoe hard ze ook werken – het systeem houdt ze klein (c.q. arm).
Tim 'S Jongers 77
13686 2022-08-23 Armoede en schulden heb je niet aan jezelf te danken. Wanneer valt het kwartje?
De laatste decennia werd armoede weggezet als het gevolg van onverstandige keuzes, het ontbreken van de oer-Nederlandse werkethiek of een gebrek aan financiële opvoeding en wijsheid. Het was eigen schuld, dikke bult. Wie het ‘gemaakt’ heeft, heeft dat aan zichzelf te danken. Wie het niet gemaakt heeft evenzeer.Dit meritocratische wensdenken maakte ons blind voor de groeiende bestaansonzekerheid. Nu ook de middengroepen in de hoek staan waar de klappen vallen, wordt het pijnlijk duidelijk: armoede is niet aan het individu te wijten.Al voor het koopkrachtdrama dat zich nu voor onze ogen voltrekt, met stijgende energieprijzen en duurdere boodschappen, was het hommeles: ruim een kwart van de Nederlanders had te maken met bestaansonzekerheid. Deze mensen hebben in termen van wonen, inkomen, werk en gezondheid onvoldoende zicht op zekerheid en veiligheid,
Tim 'S Jongers 73
13604 2022-07-25 Hoe kun je maatschappelijk opklimmen als je ladder op drijfzand staat?
De ‘sociale ladder’ opklimmen: het klinkt romantisch, maar voor wie met een flinke achterstand aan het leven begint, is het niet zo simpel. Dat bleek ook uit de honderden reacties die ik op mijn essay over sociale mobiliteit kreeg. Vooral trauma maakt dat de maatschappelijke ladder soms op drijfzand staat.
Tim 'S Jongers 14
13447 2022-06-03 Wie hard werkt komt er niet
Als je gelooft dat je je maatschappelijke positie puur hebt verworven met hard werken, heb je het mis. Hoog tijd die mythe door te prikken.
Tim 'S Jongers 64
13313 2022-04-16 Wat een schoonmaker je kan vertellen over goed beleid
Mensen in een kwetsbare positie zijn ontzettend afhankelijk van overheidsbeleid. Maar dat beleid is maar al te vaak gestoeld op verkeerde aannames. Laat hen meepraten over wat er nodig is – en niet pas als de plannen al zo goed als af zijn.
Tim 'S Jongers 27
13278 2022-04-05 De term ‘energiearmoede’ verhult het werkelijke probleem: structurele armoede
Korter douchen, de thermostaat omlaag: door de stijgende gasprijzen is er ineens veel aandacht voor dreigende ‘energiearmoede’. Maar individuele maatregelen tegen dit soort deelproblemen zijn geen oplossing voor structurele armoede.
Tim 'S Jongers 58
17 articles found so far (779 tweets)

« First | « Previous | Next » | Last »