Artikelen van de Correspondent

Articles by Thomas Oudman
idpublished @titleauthortweets
12886 2021-11-03 Terwijl de natuur langzaam stikt, hangt het kabinet de klierende kleuter uit
Terwijl Nederland zijn stikstofuitstoot drastisch moet verlagen, kiest de minister steeds voor fopmaatregelen. Dit keer: vergunningsvrije zones op afstand van overbelaste natuurgebieden. De enige maatregel die zoden aan de dijk zet is veel minder vee. Alsof de kabinetsformatie nog niet zwaar genoeg was.
Thomas Oudman 15
12882 2021-11-02 De volgende pandemie wordt uitgebroed in kolossale kippenstallen
De vogelgriep is weer opgedoken in Nederland. Deze variant is niet gevaarlijk voor mensen. Maar het is wachten op een nieuwe variant die wél een voor mensen dodelijke pandemie veroorzaakt, stellen wetenschappers. En het is glashelder waar die vandaan kan gaan komen: de Europese pluimvee-industrie.
Thomas Oudman 41
12863 2021-10-29 Midden in de stikstofcrisis maakt het kabinet het in sommige gebieden juist makkelijker stikstof uit te stoten
Te midden van de stikstofcrisis heeft demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie) de regels voor stikstofuitstoot door grote bedrijven versoepeld. Er zijn gebieden ontstaan waar geen vergunningsplicht meer is. De Tweede Kamer is daar niet expliciet over geïnformeerd. Hierdoor kan extra stikstof neerdalen in overbelaste natuurgebieden.
Thomas Oudman 19
12866 2021-10-29 In het kort: zo vergemakkelijkt het kabinet stikstofuitstoot
Het kabinet maakte het deze zomer in sommige gebieden in Nederland vergunningsvrij voor bedrijven om stikstof uit te stoten, en informeerde de Tweede Kamer daar niet expliciet over. In één minuut uitgelegd wat er aan de hand is.
Thomas Oudman 2
12857 2021-10-27 Wat doe je als komkommers kweken op gesubsidieerd gas niet meer uit kan? Nog meer subsidie
Dit absurde verdienmodel krijgt nu nog meer subsidie: in de winter zomergroenten op gas laten groeien.
Thomas Oudman 40
12815 2021-10-08 Veganistisch eten: niet per se het ideale dieet, toch een uitstekend idee
Gras en mais voor veevoer nemen CO2 op. Waarom is vlees eten dan toch zo slecht voor het klimaat? En zijn dieren niet juist een belangrijke schakel in de ideale kringlooplandbouw? Lees het allemaal in mijn nieuwsbrief.
Thomas Oudman 3
12755 2021-09-17 Op Spitsbergen werd ik opgeslokt door de natuur. En nu verdwijn ik zelfs in mijn voortuin
Op de toendra van Spitsbergen leerde ik wat natuur is. En dat veranderde voor altijd mijn blik op de wereld om ons heen.
Thomas Oudman 12
12760 2021-09-15 ‘Minder vlees’ te gevoelig? Logisch, als je landbouwbeleid het omgekeerde beoogt
Uit een publiekscampagne over wat te doen tegen klimaatverandering werd ‘minder vlees eten’ geschrapt. Te gevoelig? Misschien. Maar je komt als overheid in elk geval niet visionair over als je de productieketen van vlees aan alle kanten sponsort en vervolgens een campagne optuigt tegen het kopen ervan.
Thomas Oudman 120
12674 2021-09-02 Wat doe je als je ecosysteem instort? Ik leerde het op Spitsbergen
Ik kampeerde twee weken op de mensverlaten westkust van Spitsbergen om brandganzen en hun kuikens te vangen voor onderzoek. Er was geen kuiken te bekennen. Dat moet een gevolg zijn van klimaatverandering, die nergens anders op aarde zo snel gaat als hier. Maar wie dacht dat dieren lijdzaam hun lot afwachten, heeft het mis.
Thomas Oudman 6
12671 2021-08-16 Nature, nurture? Nee, onze ontwikkeling is een complexe knikkerbaan
Het nature-nurturedebat duurt eeuwig voort. Toch vond ontwikkelingsbioloog Conrad Waddington al in de jaren vijftig een metafoor die de tegenstelling tussen de twee doet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hij ving die metafoor in een beeld dat helaas nooit veel verder is gekomen dan de studieboeken.
Thomas Oudman 4
12617 2021-07-23 De levensbepalende gevolgen van klimaatverandering voor mens en dier op Spitsbergen
Nergens warmt het klimaat zo snel op als op Spitsbergen, en ook daar worden de extremen groter. Daardoor zitten niet alleen de mensen in de puree van wie de huizen worden weggevaagd, maar ook dieren zoals ganzen, die hun migratie moeten timen zonder dat ze weten wat voor weer het op Spitsbergen is. Ganzen (en ijsberen) doen ze wat ze altijd hebben gedaan: zich aanpassen, zo goed en zo kwaad als het gaat.
Thomas Oudman 3
12481 2021-06-18 Minder vlees eten, oké. Maar hoe verander je een eetcultuur?
Wat we eten bepaalt het landschap, de staat van de natuur, het klimaat en onze gezondheid. Allemaal gaan ze achteruit. Twee heel verschillende auteurs komen uit bij dezelfde oplossing: een samenleving waarin we zelf veel meer betrokken worden bij ons voedsel.
Thomas Oudman 20
12427 2021-06-09 Gif in mest geen probleem? Bullshit
Een cocktail van bestrijdingsmiddelen bereikt de Nederlandse weilanden via koeienmest, maar het kabinet ziet geen problemen. Grutto-onderzoekers zijn er niet gerust op, en willen antwoorden voordat de weidevogel uitsterft.
Thomas Oudman 105
12337 2021-06-01 In het poldermodel delft de natuur het onderspit
Nederland is een polderland bij uitstek. En juist in Nederland is heel veel biodiversiteit verloren gegaan. Zou het kunnen dat het poldermodel eigenlijk ongeschikt is voor natuurbescherming?
Thomas Oudman 3
12355 2021-05-11 Het waddengebied is beschermd, maar niet tegen Economische Zaken
De oosthoek van de Waddenzee is het best beschermde natuurgebied van Nederland. Toch besloot Eric Wiebes, voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat, om juist daar een gleuf te graven voor twee grote stroomkabels. Hoe kan het dat de kwetsbare waddennatuur voor de zoveelste keer het onderspit delft?
Thomas Oudman 172
12295 2021-04-28 Duurzame toekomst voor de landbouw? Niet zolang arbeidsmigranten wegwerpproducten zijn
Elke zomer komen honderdduizenden seizoensarbeiders naar Nederland om asperges te steken, tomaten te plukken en appels te oogsten voor een karig en onzeker loon. Maar in plannen om de landbouw te verduurzamen worden zij steevast vergeten.
Thomas Oudman 20
12256 2021-04-03 Van smaakstoffen tot bevallen: is ‘natuurlijk’ altijd beter? Natuurlijk niet
Iedereen wordt tot op zekere hoogte aangetrokken tot de mythe dat wat ‘natuurlijk’ is, goed is. Maar volgens theoloog Alan Levinovitz is het niets minder dan een religie, die nu extreme vormen begint aan te nemen. En dat is gevaarlijk als we daardoor stoppen met nadenken. Want wat is natuur eigenlijk?
Thomas Oudman 8
12150 2021-03-26 Iedereen wil duurzame landbouw, maar niet heus
Grote voedsel- en landbouwbedrijven zeggen allemaal zich in te zetten voor duurzame landbouw. Maar achter de schermen woedt een hevige strijd. Daarin scharen machtige organisaties zich juist finaal tegen de meest effectieve maatregelen: minder vee en meer biologische landbouw.
Thomas Oudman 2
12194 2021-03-15 Landbouw is níét belangrijk voor de Nederlandse economie (en nog 3 mythes over de landbouw ontkracht)
Spring je in Nederland op een willekeurige plek met een parachute uit een vliegtuig, en je omzeilt het water, dan heb je twee derde kans op een zachte landing in een weiland of een akker.Landbouw legt met
Thomas Oudman 184
12160 2021-03-08 Zo denken politieke partijen over de natuur
Natuur, geen politieke partij die tegen is. Maar waarom vinden ze natuur belangrijk? Daar blijken de partijen totaal verschillend over te denken. Om je houvast te geven in het stemhokje, scoorde ik in de partijprogramma’s vijf verschillende redenen om waarde te hechten aan natuur.
Thomas Oudman 117
69 articles found so far (2,722 tweets)

« First | « Previous | Next » | Last »