Artikelen van de Correspondent

Articles by Lex Bohlmeijer
idpublished @titleauthortweets
11328 2020-06-13 Zuidelijke Europese landen lui en spilzuchtig? Dat is een mythe, stelt politiek econoom Alexandre Afonso
Volgens Nederlandse politici leven zuidelijke landen boven hun stand. Ze zijn spilzuchtig en dat is de oorzaak van hun ellende. Volgens politiek econoom Alexandre Afonso deugt er niets van dit verhaal. Sterker nog, in werkelijkheid is het precies andersom. 
Lex Bohlmeijer 17
11312 2020-06-06 Podcast: Een straatarts en een dakloze vertellen hoe corona het leven zonder thuis beter maakte
Deze week spreek ik in mijn podcast Goede gesprekken met straatarts Marcel Slockers en dakloze Mohamed Taleb. Ze vreesden voor een oncontroleerbare corona-uitbraak onder dak- en thuislozen, maar de coronatijd bracht juist wat positiefs: meer rust en ruimte (zelfs om af te kicken).
Lex Bohlmeijer 11
11290 2020-05-30 Podcast: Het idee dat jij het verschil kan maken is het medicijn tegen cynisme en racisme, zegt antropoloog Sinan Çankaya
Vandaag in mijn podcast Goede gesprekken: antropoloog Sinan Çankaya. Hij groeide op in een arbeiderswijk in Nijmegen en werd antropoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij stelt vast dat je niet kunt ontkomen aan hoe de omgeving jou ziet. ‘Je bent een buitenlander in Nederland, en een Nederlander in het buitenland.’ Toch probeert hij radicaal hoopvol te blijven.
Lex Bohlmeijer 3
11269 2020-05-23 Podcast: De lockdown verrijkt het leven óók
Deze week in mijn podcast Goede Gesprekken: stadmaker Floor Ziegler. Zij loopt deze week van Arnhem naar Den Haag om zo veel mogelijk ideeën te verzamelen en aan de politiek aan te bieden. Zo kan de wereld er ná corona uitzien.
Lex Bohlmeijer 13
11253 2020-05-16 Van Arnhem tot Den Haag, waar kennen jullie beloftevolle initiatieven om de wereld na corona vorm te geven?
Vorig jaar augustus dwaalde ik met stadsmaker Floor Ziegler door een wijk in Amsterdam. Stadsmakers zijn mensen die de leefomgeving mooier, beter, liever, duurzamer en veiliger willen maken. Lopen is laagdrempelig: het was verrassend hoe snel ze contact legde met bewoners in de wijk. En onmiddellijk begonnen ze concrete plannen te maken, het ijzer dient gesmeed te worden als het heet is.Nu heeft Floor, samen met een collectief van creatievelingen, de Sociaal Creatieve Raad, een nog veel grotere ambitie opgevat: hoe gaan we onze samenleving vormgeven ná de coronatijd? Velen hebben het gevoel dat we deze crisis moeten aangrijpen als kantelpunt, dat dit het moment is om een transitie te bewerkstelligen. En het hangt in de lucht, links en rechts, overal in Nederland zijn mensen bezig met concrete initiatieven. Vaak kleinschalig en lokaal. Ja, het kan: onze omgeving en manier van samenleven anders en beter inrichten.  Maar stel je voor dat je al die energie en creativiteit en bereidwilligheid kunt bundelen tot een groot netwerk, een beweging die echt gestalte geeft aan de toekomst! Met dat idee gaan Floor Ziegler en geestverwanten lopen door Nederland. Haar route loopt van Arnhem (waar ze opgroeide) naar Den Haag (waar het beleid vorm krijgt). Onderweg gaat ze op zoek naar mensen die mee willen doen, zodat er een mozaïek ontstaat van plannen en ideeën en mensen die er verantwoordelijkheid voor willen nemen. Iets waar je mee kunt aankomen bij de politici. Floor zal mensen vragen waar ze voor willen gaan zorgen en wat ze nodig hebben, zij zullen tot ‘minister’ worden benoemd van hun wens en verbonden worden met andere ‘ministers van de toekomst’. Denk aan: verkeer, energie, natuur, economie, ruimte, coöperaties, kunst, zorg.Ik zal komende woensdag aanhaken, ergens onderweg, en er een podcast over maken. Te publiceren op zaterdag 23 mei aanstaande.Nu is mijn vraag: wie doet mee? Bij wie moet Floor langsgaan, nogmaals, ergens op de lijn van Arnhem naar Den Haag? Welke beloftevolle initiatieven kennen jullie? Waar zou je voor willen zorgen in je eigen omgeving? Laat het me weten, dan zal ik haar overladen met mogelijke pleisterplaatsen: lex at decorrespondent punt nl. 
Lex Bohlmeijer 3
11230 2020-05-09 Terug naar normaal? Deze docent hoopt van niet
Docent van het Jaar Lucelle Deneer-Comvalius leerde na al dat thuiszitten haar eigen kinderen en haar leerlingen beter kennen. Digitaal lesgeven vindt ze vermoeiend, ze vindt zichzelf een ‘oldtimer’, maar al pionierend ontdekte ze hele nieuwe manieren om haar leerlingen in beweging te krijgen.
Lex Bohlmeijer 14
11212 2020-05-02 De baas van nu volgt een stappenplan, en daarin schuilt gevaar, ontdekte deze ex-manager
Marjolein Quené volgde een managersopleiding en werkte daarna zelf als manager. De focus op rendement maakt dat de hedendaagse baas niet langer om zich heen hoeft te kijken, ontdekte ze. En in die vernauwde blik schuilt gevaar.
Lex Bohlmeijer 58
11192 2020-04-29 Luisteren: Zorgverleners zien meer mensen sterven. Deze geestelijk verzorger staat ze bij
Geestelijk verzorger Marc Rietveld werkt in een zestigkoppig team van het UMC Utrecht dat patiënten, naasten en zorgverleners mentaal ondersteunt in de coronacrisis. ‘We zitten nu op een kantelpunt. We gaan van de sprint naar de marathon.’
Lex Bohlmeijer 6
11158 2020-04-18 Laat boeren, boswachters en festivalbazen samen bedenken hoe we veilig de natuur in kunnen, oppert deze arts
In de nieuwste aflevering van mijn podcast Goede Gesprekken spreek ik met André Knottnerus over de volksgezondheid. Deze voormalig hoogleraar huisartsgeneeskunde waarschuwt gezinnen zonder tuin niet te vergeten. Zijn suggestie: Waarom slaan evenement-organisatoren, boeren en natuurbeheerders de handen niet ineen, zodat we met kleine groepjes tegelijk van de buitenlucht kunnen genieten? (Podcast en leesversie.)
Lex Bohlmeijer 12
11128 2020-04-10 De wereld is voorgoed veranderd door corona, denkt viroloog Marion Koopmans
Viroloog Marion Koopmans, een van de zeven experts die de Europese Commissie bijstaan tijdens de coronacrisis. We zijn volgens haar een nieuwe fase van de bestrijding van de pandemie ingegaan. Zij beantwoordt de belangrijkste vragen over wat we nu weten van de pandemie en het effect van de ‘intelligente lockdown’.
Lex Bohlmeijer 108
11092 2020-04-02 Wat zijn je grondrechten nog waard tijdens een pandemie? Deze jurist legt het uit
Universitair hoofddocent Anniek de Ruijter is gespecialiseerd in de juridische aspecten van de bestrijding van een pandemieën. Zij beantwoordt alle vragen van Correspondentleden over wat wel en niet mag in een pandemie (en wat dat betekent voor jou als werknemer, patiënt of naaste). (Podcast én leesversie.)
Lex Bohlmeijer 36
11075 2020-03-27 Luisteren: Waarom juist hulpverleners omvallen (en André Hazes troost biedt)
Het begrip burn-out werd ooit geïntroduceerd voor hulpverleners. Myriam Braakhuis, geestelijk verzorger bij het Leger des Heils, weet er alles van. Ze vertelt over haar werk, waarom het zwaar is, maar ook mooi.
Lex Bohlmeijer 11
11051 2020-03-19 Viroloog Marion Koopmans beantwoordt de prangendste vragen over corona, de Nederlandse aanpak en wat je nu kan doen
Hoe moet je alle informatie over covid-19 wegen, als de berichten en visies elkaar tegenspreken? Daarover stelden jullie vragen aan Marion Koopmans, een van de zeven experts die de Europese Commissie bijstaan tijdens de coronacrisis. Haar antwoorden helpen je beter te begrijpen wat er aan de hand is, waarom het kabinet het land niet helemaal op slot zet en waar je eigen verantwoordelijkheid ligt.
Lex Bohlmeijer 282
11015 2020-03-16 Podcast: Deze regisseur wilde Congo tonen zoals Congolezen het zelf zien. Maar zijn eigen witte, westerse blik zat in de weg
Bij verschillende bezoeken aan de stad Goma in Oost-Congo realiseerde documentairemaker Joris Postema zich dat Congolezen zelf een totaal ander beeld van hun land hebben dan Europeanen. Hij besloot er een film over te maken. Dat werd gaandeweg steeds ongemakkelijker. Deze week spreek ik in mijn podcast Goede Gesprekken met hem over het eindresultaat: Stop filming us!
Lex Bohlmeijer 2
11034 2020-03-13 Stel je vragen over het coronavirus aan hoogleraar virologie Marion Koopmans
Komende donderdag spreek ik prof. dr. Marion Koopmans over de wereldwijde gevolgen van het coronavirus. Koopmans is hoogleraar virologie bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze heeft sterk bijgedragen aan de bestrijding van uitbraken van ebola, zika en andere coronavirussen.Haar onderzoek richt zich op de overdracht van virussen van dieren op mensen en op grootschalige verspreiding tussen mensen, waaronder pandemieën. Zij is dus de ideale persoon om context te geven, nu niet alleen het virus zich zelf razendsnel verspreidt, maar ook de berichtgeving. Hoe moet je dat allemaal ‘wegen’? Is nuchterheid gepast of juist strenge maatregelen? Hoe bestrijd je infectieziektes als corona? Zijn er lessen te leren uit het verleden? En wat is de impact van een pandemie? Dat zijn vragen die ik aan haar wil stellen.Ik ben ook benieuwd wat jullie van haar willen weten. Stel je vraag hieronder en ik zal een selectie maken. Alvast bedankt!
Lex Bohlmeijer 2
11033 2020-03-13 Luisteren: Het gaat om het leven, niet om het lijden, zegt deze rabbijn
In de vijfde aflevering van onze serie De zingevers met geestelijk verzorgers: rabbijn Menno ten Brink. Hij werkt in een traumacentrum. Waar de andere zorgverleners patiënten helpen met het verwerken van hun trauma’s, probeert de rabbijn op zoek te gaan naar het goede in het leven. 
Lex Bohlmeijer 2
10977 2020-02-22 Kader Abdolah laat je met andere ogen naar het vertrouwde kijken
In het universum van schrijver Kader Abdolah is het goed toeven, tussen schoonheid en pijn, verdriet en betovering. En als altijd weet hij – ook in dit gesprek – op een listige manier zijn vertelling te verrijken met oude wijsheid.
Lex Bohlmeijer 3
10952 2020-02-08 Als het water komt, kan de natuur een handje helpen, stelt deze bioloog
Bioloog Tjeerd Bouma doet onderzoek naar de zeespiegelstijging. Die vormt een acute bedreiging voor de kustbescherming. Ik spreek hem voor mijn podcast Goede Gesprekken over hoe duinen, schorren en kwelders kunnen helpen als het water komt. (Je kunt ook een verkorte versie van het interview lezen.)
Lex Bohlmeijer 2
10929 2020-01-31 Luisteren: Ook door je mond te houden kan je helpen, ontdekte deze geestelijk verzorger
Remco Graat kijkt niet in de dossiers van de patiënten die zijn opgenomen in de psychiatrische instelling waar hij werkt. Hij luistert naar ze – ook als zij helemaal de weg kwijt zijn. Luister hier aflevering 2 van onze serie ‘De zingevers’.
Lex Bohlmeijer 4
10914 2020-01-25 Deugen de meeste mensen? Deze kinderrechter geeft haar oordeel
Vandaag in mijn podcast Goede Gesprekken: kinderrechter Judith Dop. ‘Ik werk bij de rechtbank’, zegt Dop altijd als mensen haar vragen wat ze doet. Dat ze rechter is, daar loopt ze niet mee te koop. Ze heeft een hekel aan gewichtigdoenerij. Toch is het een bijzonder ambt: haar beslissingen hebben grote consequenties voor het persoonlijke leven van mensen.
Lex Bohlmeijer 3
264 articles found so far (10,608 tweets)

« First | « Previous | Next » | Last »