Artikelen van de Correspondent

Articles by Josta van Bockxmeer
idpublished @titleauthortweets
12164 2021-03-05 De stille bondgenoot van rechts? Je woont erin
Meer dan de helft van alle woningen in Nederland is een koophuis. En dat heeft grote gevolgen voor onze politieke voorkeuren. Want wie een huis bezit, is minder snel voor herverdeling van de welvaart.
Josta van Bockxmeer 17
12089 2021-02-16 De populariteit van het huizenbezit in Nederland hebben we aan de PvdA te danken
De ondersteuning van het huizenbezit is traditioneel een speerpunt van VVD en CDA. Maar dat de Nederlandse overheid het kopen van een woning vanaf de jaren 80 massaal stimuleerde, was te danken aan de steun van de PvdA.
Josta van Bockxmeer 4
12010 2021-01-20 Waarom schrijver Massih Hutak zich bedreigd voelt door bakfietsen en moestuinen
Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al van Massih Hutak is een onmisbaar boek voor wie wil begrijpen wat gentrificatie met de ‘oude bewoners’ van een wijk doet. En wil nadenken over hoe het anders kan.
Josta van Bockxmeer 3
11948 2021-01-05 Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van een buurt?
Ik las Je hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al van Massih Hutak, een boek over gentrificatie. En vroeg me af: als het over de verdrijving van oorspronkelijke bewoners van een plek gaat, wie zijn dat dan precies?
Josta van Bockxmeer 3
11933 2020-12-22 Vooroordelen over sociale huurders zijn niet alleen vervelend, maar ook schadelijk
Woningcorporaties hebben het beste voor met hun huurders. Maar het beeld dat ze van hen schetsen, rechtvaardigt de vervanging van sociale huurwoningen door duurdere huizen.
Josta van Bockxmeer 4
11888 2020-12-14 Sociale huurders hebben geen medelijden van woningcorporaties nodig, wel hun solidariteit
Zo’n twee jaar geleden ging ik voor het eerst op bezoek bij het bestuur van een woningcorporatie. Ik was net begonnen met de portefeuille woningmarkt bij Het Financieele Dagblad. Samen met een collega luisterde ik naar verhalen over het kleine budget van de huurders, over de hoeveelheid ‘verwarde personen’ die de corporatie moest huisvesten en over de
Josta van Bockxmeer 32
11834 2020-12-08 Zo zien politieke partijen de toekomst van wonen
In hun verkiezingsprogamma’s pleiten politieke partijen voor minder marktwerking en meer zeggenschap voor sociale huurders.
Josta van Bockxmeer 6
11753 2020-10-28 Voor daklozen is een adres belangrijker dan een dak boven hun hoofd
Adressen maken de wereld overzichtelijk en mensen vindbaar. Maar ze creëren ook een systeem van uitsluiting, laat journalist Deirdre Mask zien in haar pas verschenen The Address Book.
Josta van Bockxmeer 5
11689 2020-10-07 Wil je op 28 oktober meediscussiëren over de (on)zin van adressen? Lees dan dit boek
Het hebben van een adres is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar wereldwijd zijn er meer dan een miljard mensen die geen adres hebben. Die wonen bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden zoals Haïti, of in sloppenwijken in India. Maar ook op het platteland van de Verenigde Staten zijn er nog mensen zonder adres, schrijft Deirdre Mask in haar onlangs verschenen boek The Address Book.Dat is om een heleboel redenen onhandig, bijvoorbeeld omdat het zonder adressen lastiger is infectieziekten op te sporen. Een adres geldt ook als een van de goedkoopste wegen uit de armoede. Ga maar na: zonder adres is het moeilijk een baan te vinden, een uitkering aan te vragen of een bankrekening te openen. Toch zijn er op plekken zonder adressen ook veel mensen die daar niet op zitten te wachten: adressen zijn voor overheden ook een manier om burgers te volgen. In Cambodja bijvoorbeeld riep de invoering van adressen weerstand op, omdat het mensen herinnerde aan de genocide.Ook de naam van een straat is vaak onderwerp van politiek debat. Zoals die van de Mohrenstraße in Berlijn, waarvan recent is besloten dat hij een nieuwe naam krijgt omdat de huidige racistisch is.
Josta van Bockxmeer 2
11678 2020-10-06 Een andere manier van kijken naar de stad
Steden zijn straks alleen nog voor de rijken. Om daar iets aan te doen, is een andere manier van kijken naar de stad nodig, schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan de regering.
Josta van Bockxmeer 8
11652 2020-09-29 Wie mag zich thuis voelen in de moderne stad?
Afgelopen weekend bezocht ik de tentoonstelling Architectuur van het onzichtbare van Carlijn Kingma. En woningcorporatie Vestia is een nieuwe rechtszaak begonnen.
Josta van Bockxmeer 2
11515 2020-08-25 Hoe woningcorporaties het contact met hun huurders kwijtraakten
Na de verzelfstandiging in 1995 moesten woningcorporaties op eigen benen staan. Plotseling droegen ze het risico van hun bouwprojecten zelf, en moesten ze wel professionaliseren. De keerzijde: ze verloren het contact met hun huurders.
Josta van Bockxmeer 3
11524 2020-08-24 Het woningtekort dicteert hoeveel huizen erbij moeten komen. Maar hoe groot is het nu echt?
Het enorme tekort van 331.000 woningen laat maar ruimte voor één conclusie: in hoog tempo woonblokken uit de grond stampen. Maar het is moeilijk te bepalen hoe groot de behoefte aan huizen precies is. En kunnen we woonruimte beter verdelen?
Josta van Bockxmeer 26
11459 2020-08-06 Tijdelijke minihuizen moeten de woningnood oplossen. Maar de behoefte aan woningen ís niet tijdelijk
Om snel iets aan het woningtekort te doen, zet het kabinet in op ‘flexwoningen’. Tijdelijke mini-appartementen voor mensen die dringend onderdak nodig hebben. Maar kunnen woningcorporaties dat geld niet beter stoppen in permanente bouw?
Josta van Bockxmeer 2
11481 2020-08-04 Huisuitzetting dreigt voor miljoenen Amerikanen
De regeling die inwoners van de VS moest beschermen tegen huisuitzettingen is vorige week afgelopen. En dat heeft gevolgen voor miljoenen Amerikanen.
Josta van Bockxmeer 8
11400 2020-07-14 Flexwonen geldt als snelle oplossing voor de woningnood, maar wat is het eigenlijk?
Flexwoningen gelden als dé kortetermijnoplossing voor de woningnood. Maar wat zijn flexwoningen eigenlijk, en voor wie bieden ze uitkomst?
Josta van Bockxmeer 7
11386 2020-07-08 Terwijl onze steden steeds voller worden, loopt de rest van Nederland leeg. En dat is geen toeval, laat dit boek zien
In Een klein land met verre uithoeken laat journalist Floor Milikowski de enorme ongelijkheid zien tussen de steden waar hoogopgeleiden naartoe trekken en de gebieden die ze verlaten. En ze maakt duidelijk dat krimp geen natuurlijk proces is, maar het resultaat van politieke beslissingen.
Josta van Bockxmeer 2
11383 2020-07-07 Wie wil weten wat de toekomst van Nederland is, moet op het platteland gaan kijken
Voor antwoorden op de grote vragen van de toekomst moeten we niet in de stad zijn, maar op het platteland. Dat betogen journalist Floor Milikowski, rijksbouwmeester Floris Alkemade en sterarchitect Rem Koolhaas. En: woningcorporaties komen tot 2035 30 miljard euro tekort.
Josta van Bockxmeer 2
11370 2020-06-29 Met deze voorstellen wil de overheid de woningnood te lijf
Met honderden pagina’s ambtenarenjargon zijn de documenten niet echt sexy. Toch staan de voorstellen die de overheid doet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken vol radicale ideeën. Ik las ze voor je door en ontdekte: deze hervormingen kunnen voor iedereen gevolgen hebben.
Josta van Bockxmeer 9
11366 2020-06-25 Huurders zijn de hoge kosten zat. En dat heeft niet alleen met corona te maken
Een crisis kan in één klap helder maken waar in onze samenleving misstanden zitten. En als we geluk hebben, wordt ook meteen duidelijk dat de ongelijkheden niet langer aanvaardbaar zijn. Dat laatste gebeurde deze week, toen de Eerste Kamer een
Josta van Bockxmeer 29
49 articles found so far (460 tweets)

« First | « Previous | Next » | Last »