Artikelen van de Correspondent

Articles by Lynn Berger
idpublished @titleauthortweets
14483 2023-05-12 Waarom zorgen we zo slecht voor de zorg?
Het is vandaag Dag van de Zorg, bedoeld om stil te staan bij het belang van zorg. Maar terwijl de zorgvraag toeneemt en het aanbod niet meegroeit, dreigt die hele zorg vast te lopen. Hoe zijn we hier terechtgekomen, en wat is er nodig om zorg te zien voor wat die is?
Lynn Berger 4
14464 2023-05-10 Als je het zo druk hebt, waarom verspil je dan zo veel tijd?
Een boek lezen, een berichtje krijgen en een halfuur later – na een rondje apps op je telefoon – geen idee meer hebben waar dat halve uur gebleven is; journalist Koen Haegens noemt dat ‘verstrooide tijd’. Na een bijna-doodervaring schreef hij een boek over hoe we onze tijd weer betekenisvol kunnen gebruiken.
Lynn Berger 12
14450 2023-05-04 Wie een psycholoog nodig heeft, staat maanden op de wachtlijst. Dit initiatief verzacht het wachten
De zorg in Nederland loopt vast, maar niet overal leggen mensen zich daarbij neer. Bij de WachtVerzachter in Utrecht kunnen jongvolwassenen die wachten op geestelijke gezondheidszorg terecht voor gezelschap en een luisterend oor. Een lapmiddel en reddingsboei ineen.
Lynn Berger 3
14447 2023-05-01 Laten we deze Dag van de Arbeid óók onbetaalde arbeid vieren
In tijden van schreeuwende personeelstekorten moet Nederland meer aan het werk, hoor je vaak. Maar zo simpel is dat niet. Want als we allemaal meer gaan werken, hoe moet het dan met ons andere werk? Hoog tijd om op deze Dag van de Arbeid ook stil te staan bij het onbetaalde werk dat al het betaalde werk mogelijk maakt.
Lynn Berger 12
14410 2023-04-12 Hoe Nederland kampioen deeltijdwerken werd
Geen land waar zo veel mensen in deeltijd werken als in Nederland – en dan vooral vrouwen. Vrouwen beginnen na hun opleiding vaker dan mannen aan een deeltijdbaan, en als ze kinderen krijgen wordt het verschil alleen maar groter, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Waar komt die deeltijdcultuur vandaan?
Lynn Berger 3
14360 2023-03-30 Zelfredzaamheid is een hels karwei
Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ is het nieuwste motto. ‘Zelfredzaamheid’ is het devies, en de overheid zal ons daarbij ondersteunen met een keur aan wetten, potjes en programma’s.Tenzij de overheid ons daarbij in de weg zit met diezelfde wetten, potjes en programma’s, die samen optellen tot een bureaucratisch moeras waar zelfs de meest vastberaden zelfredzame onherroepelijk in verzandt.Wanneer zijn alleenstaande, licht verstandelijk beperkte oom hulpbehoevender wordt, gaat NRC-redacteur Jeroen Wester monter aan de slag. Hij regelt dat de vrouw die eens per week bij zijn oom schoonmaakt hier via de juiste regeling voor wordt betaald. Wanneer zijn oom dementie begint te krijgen, regelt hij zorg aan huis. En wanneer zijn oom zó hulpbehoevend wordt dat hij 24 uur per dag zorg nodig heeft, regelt hij de daarvoor benodigde ‘indicatie’.Al dat geregel gaat niet vanzelf. De stapel formulieren, brieven en plannen groeit en groeit. Voor hij het weet heeft Wester met vier verschillende instanties van doen, die voortdurend naar elkaar verwijzen en elkaar van gebrekkige informatie voorzien. Onder meer omdat oom een nul in zijn burgerservicenummer heeft, waardoor de computer van het administratiekantoor en de computer van de gemeente niet goed met elkaar kunnen communiceren.Wester laat zien dat ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ een hels karwei is – niet alleen voor de oudere in kwestie, maar ook voor diens omgeving. Dat de grenzen van ‘zelf als het kan’ vaak veel eerder zijn bereikt dan de overheid en mensen zelf lijken te geloven. Wanneer zijn oom eindelijk in een instelling terechtkan, daalt de rust ‘als sneeuw’ op hem neer: ‘Hij is op een veilige plek aangekomen, er wordt voor hem gezorgd.’
Lynn Berger 2
14363 2023-03-29 In de zorgdiscussie verdienen mannen meer dan een bijrol
De overheid pakt het personeelstekort aan met een campagne die deeltijdwerkende vrouwen aanspoort meer te gaan werken. Maar de verdeling tussen betaald en onbetaald werk – kinderen opvoeden, mantelzorgen, het huishouden – is een opdracht voor iederéén.
Lynn Berger 2
14357 2023-03-28 Geldzorgen, gezondheidsproblemen, racisme: wie zorgt er voor de mensen die in de zorg werken?
Het gaat niet goed met de mensen die werken in de zorg – en in de ouderenzorg al helemaal niet. De problemen van deze ‘zorgende klasse’ zijn het gevolg van politieke keuzes, schrijft onderzoeker Saskia Duijs. Tijd om het probleem ‘terug naar boven’ te schoppen – terug naar de politiek.
Lynn Berger 14
14353 2023-03-23 De toekomst is niet vervangen en vernieuwen, maar repareren en onderhouden
De Europese Commissie wil consumenten het recht op reparatie bieden. Verwacht effect: minder vervanging, meer behoud, minder vervuiling, en meer duurzame producten. Want: reparatie is voor producenten duur. Correspondent Lynn Berger schreef zes jaar geleden al een fenomenale ode aan het onderhoud.
Lynn Berger 5
14328 2023-03-17 Maak de werkweek korter (dan kunnen we meer werken)
De combinatie van betaald en onbetaald werk is voor veel mensen niet vol te houden, en dat wordt in de toekomst niet beter. Hoe geven we de zorg voor kinderen, naasten en het huishouden – ons onmisbare onbetaalde werk – meer ruimte? Bijvoorbeeld door onze betaalde werkweek in te korten.
Lynn Berger 25
14209 2023-02-28 Onze onbetaalde zorgtaken zijn 215 miljard euro waard (oftewel: een kwart van het bbp)
Als je de zorg voor naasten, kinderen en huishouden in geld zou uitdrukken, dan kom je uit op een gigantisch bedrag: 215 miljard euro. Een berekening van het Instituut voor Publieke Economie laat zien hoezeer onze samenleving is gebouwd op een onzichtbaar fundament van onbetaald werk.
Lynn Berger 21
14251 2023-02-23 Hoe Nederland kampioen deeltijdwerken werd
Geen land waar zo veel mensen in deeltijd werken als in Nederland – en dan vooral vrouwen. De laatste tijd klinkt de roep om dit te veranderen steeds luider, maar de deeltijdcultuur kwam er niet door persoonlijke wensen en keuzes – ze is een resultaat van bewust beleid.
Lynn Berger 13
14234 2023-02-20 Brekend: deze vader werkt fulltime
Iedereen kan zorgen, maar als er kinderen komen is het vrijwel altijd de vrouw die qua betaald werk een stapje terug doet. Zo niet Tim Gouw, die zijn baan opzegde om fulltime voor zijn jonge kinderen te zorgen. Hij is de uitzondering – terwijl het zo vanzelfsprekend kan zijn.
Lynn Berger 3
14216 2023-02-13 Waarom fulltime werken de economie niet kan redden
In tijden van schreeuwende personeelstekorten, vergrijzing en inflatie zit er maar één ding op: deeltijdparadijs Nederland moet aan het werk. Maar hoe moet het dan met ons andere werk – het onbetaalde werk dat het betaalde werk mogelijk maakt?
Lynn Berger 25
14199 2023-02-08 We kunnen niet eindeloos naar de dokter (en andere taboes over de zorg)
We zijn als de dood voor de dood, en patiënten én artsen verwachten te veel van de zorg. Als we een zorginfarct willen voorkomen, moeten we accepteren dat niet álles altijd overal kan, zeggen deze twee artsen. Er zijn grenzen aan de zorg.
Lynn Berger 11
14058 2022-12-30 De vastlopende zorg vraagt om preventie. En dus om armoedebestrijding
In de week tussen kerst en oud en nieuw tippen correspondent artikelen van het afgelopen jaar die extra inzicht gaven bij hun correspondentschap. Vandaag: correspondent Zorg Lynn Berger over investeren in preventie, bijvoorbeeld door armoede te bestrijden.
Lynn Berger 35
13897 2022-11-04 Gratis kinderwagens voor iedere oervrouw!
Mijn nieuwsbrief van deze week gaat over de ‘stelselherziening kinderopvang’, de geschiedenis van de kinderwagen en de vraag of er in de oertijd ook vrouwen bestonden.
Lynn Berger 4
13892 2022-10-31 Baby’s op wieltjes: een kleine geschiedenis
Een kinderwagen is een praktisch antwoord op een logistieke vraag. Maar het kan ook een belofte, een last en een metafoor zijn. En ook: een herinnering aan hoe snel de dingen weer voorbijgaan.
Lynn Berger 7
13864 2022-10-27 Leefden er ook vrouwen in de oertijd?
Wanneer je om je heen of naar het verleden kijkt, zie je vaak wat je verwacht te zien. Daardoor zie je een heleboel ook niet – zoals de mogelijkheid dat prehistorische vrouwen óók joegen en kunst maakten. En graag bedpartners veroverden.
Lynn Berger 9
13863 2022-10-17 Bijna gratis kinderopvang voor iedereen – behalve de kinderen die er het meest aan hebben
Het plan om kinderopvang bijna gratis te maken voor tweeverdieners, schiet zijn doel voorbij. Het kabinet lijkt te zijn vergeten dat alle kinderen baat hebben bij goede en toegankelijke opvang.
Lynn Berger 15
301 articles found so far (10,746 tweets)

« First | « Previous | Next » | Last »